LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

www.vibasport.com pertany a Viba Sport 2010, S.L.U., a partir d’ara Vibasport .

Les presents condicions generals s'interpretaran conforme a la legislació vigent a l'estat espanyol en la matèria i s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Sabadell per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Informació sobre resolució de conflictes en línia d'acord amb l'art. 14 Para. 1 de la ODR (Reglament de resolució de controvèrsies en línia):

La Comissió Europea dóna als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes en línia d'acord amb l'art. 14 Para. 1 de la ODR en una de les seves plataformes. La plataforma http://ec.europa.eu/consumers/odr [/ 1]) serveix com a lloc on els consumidors poden intentar arribar a solucions extrajudicials de disputes derivades de compres en línia i contractes de serveis .